<nobanner>
ГЕНЕРАЛИЧ, Иван (Generalic, Ivan. 1914-1992)
МЕШТРОВИЧ, Иван (Mestrovic, Ivan. 1883-1962)