<nobanner>
 
, (Archipenko, Alexander. 1887-1964)
, (BOROVIKOVSKII, Vladimir. 1757-1825)
, (Boroday, Vasiliy. 1917-2010)
, (Boffo, Frants. 1780-1867)
, (Vasilkovskiy, Sergey. 1854-1917)
, (Glushchenko, Nikolay. 1901-1977)
, (Deregus, Mikhail. 1904-1998)
, (Dobrovolsky, Anatoly. 1910-1988)
, (Kasijan, Vasiliy. 1896-1976)
, (Kryzhanovsky, Victor. . 1950)
, (Kuinji, Arkhip. 1841-1910)
, (Marchuk, Ivan. . 1936)
, (Mikeshin, Mikhail. 1835-1896)
, (Mikhailov, Boris. . 1938)
, (Narbut, Georgy. 1886-1920)
, (Orlovsky, Vladimir. 1842-1914)
, (Pecherskiy, Alipiy. 1065-1114)
, (Primachenko, Maria. 1909-1997)
, (Rastrelli, Bartolomeo Francesco. 1700-1771)
, (Romanus, Paolo. ?-1618)
, (Rutkovich, Ivan. 2- . XVII)
, (Samokish, Nikolay. 1860-1944)
, (Sudkovsky, Rufin. 1850-1885)
, (Tarasevich, Alexander. . 1640-1727)
, (Trutovsky, Konstantin. 1826-1893)
, (Trusz, Ivan. 1869-1941)
, (Khurasani, Akbar. . 1961)
, (Tsagolov, Vasily. . 1957)
, (Chichkan, Illya. . 1967)
, (Shevchenko, Taras. 1814-1861)
, (Erdeli, Adalbert. 1891-1955)
, (Yakutovich, Georgy. 1930-2000)
, (Yablonskaya, Tatiana. 1917-2005)