<nobanner>
 
 (Ai Weiwei. . 1957)
 -, , - (Wen Zhengming. 1470-1559)
, (Gao, Zhen. 1956)
 - (Don Hong-Oai. 1929-2004)
 (Zhang Wang. . 1962)
, (Qingsong, Wang. . 1966)
, (Koolhaas, Rem. . 1944)
 (Li Wei, . 1970)
 - (Lju Kaj-tsjuj. . 1904)
 , - (Ma Yuan.  1155-1235)
 (Meng Xiangshun. . 1956)
,  (Pei, Ieoh Ming. . 1917)
 - (Su Hanchen.  1131-1170)
 - (Xu Beihong. 1895-1953)
 , -, - (Tang Yin. 1470-1523)
 - (Wu Chang-shi. 1844-1927)
 (Fang Lijun. . 1963)
 , - (Fan Kuan.  990-1030)
 (Feng Zhengjie. . 1968)
, - (Herzog, Jacques. . 1950)
 (Huan Zhui.)
  (Zao Wou-Ki. . 1921)
 - (Zjan hzhao-he. 1901-1986)
 , -, (Qi Baishi. 1863-1957)
 (Ju Duoqi. . 1975)
 (Qin Feng. . 1961)
 (Chen Man. . 1980)
 (Zhang Xiaogang. . 1958)
 - (Zhao Boju; Chao Bai-ju. 1120-1182)
 (Chou Ying; Chu Ying. 1500-1560)
 - (Chan Hongshou. 1598-1652)
 (Shi Xinning. . 1969)
 (Shi Tao. 1636-1707)
 (Shu Yong. . 1974)
 , - (Shen Chou. 1427-1509)
 -, , - (Yun Shouping. 1633-1690)
 (Yue Minjun. . 1962)
 - (Yan Liben. . 600-673)